1. Men jag är ju ett svin
2. Sveich
3. Lasse Stefanz gör slut
4. Han har flippat
5. Ge upp!