Filosofi #23

KBR, 2019-09-10
“80-talet är tillbaka!” skanderar de. Om det stämmer, det vill säga om ett årtiondes mode och stil återkommer efter ca 30 år, så borde nuvarande 2010-tal innehålla en massa 80-tal på ett eller annat sätt. Och när sedan 2010-talet återkommer i framtiden så bör då också en liten bråkdel av 80-talet komma tillbaka samtidigt. Gäller denna regel till hundra procent så skulle 1300-talsmodet tekniskt sett kunna utgöra en procent eller promille av dagens stil - och inte för att den bevarats, utan för att den återkommit cykliskt.